Tranh Vân Đá Phong Cảnh

0

Mẫu Vân Đá Xuyên Đèn Trang Trí Vách TV Tranh Tráng Gương Vân Đá

Mẫu Vân Đá Xuyên Đèn Trang Trí Vách TV Chủ Đề: Tấm ốp tường tráng gương Vân đá, Tấm ốp tường Vân đá đối xứng, TẤM ỐP TƯỜNG TRÁNG GƯƠNG, Vách Nhựa Giả Đá, Vách kính vân đá.
Mẫu Vân Đá Xuyên Đèn Trang Trí Vách TV Chất liệu: PVC , Foam, kính, Mica… (3mm,4mm,5mm,8mm,12mm,18mm).
Mẫu Vân Đá Xuyên Đèn Trang Trí Vách TV Kích thước PVC:  1.2m x 2.4m.

Mẫu Vân Đá Xuyên Đèn Trang Trí Vách TVKích thước thiết kế: không giới hạn .